Chính sách khách hàng thân thiết

CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Quý khách sẽ ngay lập tức trở thành thành viên của Jack&Jane khi mua bất kỳ sản phẩm nào

Thẻ thành viên đồng thời là thẻ tích lũy điểm bảo và hành sản phẩm. Thông tin Quý khách cung cấp khi làm thẻ cần chính xác (được bảo mật theo Chính sách bảo mật của Jack&Jane). Thông tin này được dùng để Jack&Jane thông báo đến Quý khách các chương trình khuyến mãi, thông tin về bộ sưu tập mới…

Jack&Jane hiện có các mức thẻ thành viên như sau:

-Thẻ thành viên: được cấp ngay khi mua hàng, tích lũy điểm để nâng cấp thẻ

-Thẻ VIP 5: khi khách hàng tích lũy được 150 điểm. Khi sở hữu thẻ VIP 5, Quý khách sẽ được giảm ngay 5% khi mua bất kỳ sản phẩm nào, được áp dụng song song với các chương trình khuyến mãi vào thời điểm mua hàng.

-Thẻ VIP 10: khi khách hàng tích lũy được 400 điểm. Khi sở hữu thẻ VIP 10, Quý khách sẽ được giảm ngay 10% khi mua bất kỳ sản phẩm nào, được áp dụng song song với các chương trình khuyến mãi vào thời điểm mua hàng.

-Thẻ VIP 15: khi khách hàng tích lũy được 800 điểm. Khi sở hữu thẻ VIP 15, Quý khách sẽ được giảm ngay 15% khi mua bất kỳ sản phẩm nào, được áp dụng song song với các chương trình khuyến mãi vào thời điểm mua hàng.

*** Cách tính điểm quy đổi: mỗi 20.000VNĐ tiền mua hàng được đổi thành 1 điểm tích lũy